KASA

KASA

KASA Cashier   Ubrzajte rad osoblja radom na touch-screen monitoru na kome su...

MENADŽER

MENADŽER

MENADŽER Manager   Program Menadžer se bavi kontrolom, statistikama i...

MAGACIN

MAGACIN

MAGACIN Store House   Potpuna automatizacija robno materijalnog poslovanja,...

ELEKTRONSKI MENI

ELEKTRONSKI MENI

ELEKTRONSKI MENI  Rk-Order   iPad kao elektronski meni pored informacija...

MOBILNI KONOBAR

MOBILNI KONOBAR

MOBILNI KONOBAR Mobile Waiter    iPod ili drugi džepni računar ubrzava...

DOSTAVA

DOSTAVA

DOSTAVA Delivery    Kompletno rešenje za automatizaciju poslovanja...

VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR Video Control   Uvid u realnom vremenu ili odloženi pregled...

KDS

KDS

KDS Kitchen Display System   Automatsko dostavljanje poruka iz sale u kuhinju...

HOTEL

HOTEL

HOTEL Shelter   Sveobuhvatna i potpuna automatizacija rada ugostiteljskih...

 • KASA

  KASA

 • MENADŽER

  MENADŽER

 • MAGACIN

  MAGACIN

 • ELEKTRONSKI MENI

  ELEKTRONSKI MENI

 • MOBILNI KONOBAR

  MOBILNI KONOBAR

 • DOSTAVA

  DOSTAVA

 • VIDEO NADZOR

  VIDEO NADZOR

 • KDS

  KDS

 • HOTEL

  HOTEL

MENADŽER
Manager
 
Program Menadžer se bavi kontrolom, statistikama i izveštajima koji proces upravljanja prodajom čine uspešnijim.

Opširnije: MENADŽER

MAGACIN
Store House
 
Potpuna automatizacija robno materijalnog poslovanja, proizvodnje, rashodovanja, kreiranje DPU, lager lista itd.

Opširnije: MAGACIN

VIDEO NADZOR
Video Control
 
Uvid u realnom vremenu ili odloženi pregled video zapisa uz istovremeni prikaz porudžbina, predračuna i računa.

Opširnije: VIDEO NADZOR

 

RADNO VREME
Time Keeper

 

Kompletna i precizna obrada radnog vremena i ostalih podataka svih zaposlenih.
 
TimeKeeper je program za menadžment zaposlenih, koji Vam pomaže da efikasno upravljate informacijama o radnom vremenu i dužnostima, smanjite troškove i povećate ukupnu produktivnost.

TimeKeeper menja, do sada uglavnom iscrpljujuće, pisanje radnih detalja (podržavanje specijalnih potreba, upravljanje individualnim zahtevima, odlascima, upravljanje platama) u veoma jednostavan zadatak.

TimeKeeper takođe pomaže i u proveri provedenog vremena na radnom mestu. Pri dolasku zaposleni se registruju na terminalu sa svojim magnetnim karticama i tako informišu sistem o početku svog radnog vremena. Pri odlasku se na isti način odjavljuju.

Kompjuterski sistem beleži stvarno radno vreme što čini osnovu za obračun plata.


-Kreiranje grafikonskog ličnog radnog rasporeda za zaposlene i kategorizacija unošenjem podešenih ograničenja u obračun.
 

Obračun i planiranje radnog vremena

-Minimizacija prekovremenog rada.
-Automatski obračun prekida rada.
-Kreiranje grafikonskih personalno potrebnih radnih rasporeda po pozicijama (kategorijama) na bazi POS podataka.
-Registrovanje zaposlenih preko bilo koje radne stanice ili bilo kog posebnog uređaja unošenjem podešenih ograničenja u obračun.
-Slanje poruka zaposlenom u momentu njegovog/njenog registravanja.

DOSTAVA
Delivery 
 
Kompletno rešenje za automatizaciju poslovanja restorana sa dostavom hrane obezbeduje minimalizaciju troškova

Opširnije: DOSTAVA

 

KARTICE GOSTIJU
Personal Deposting & Discount System

 

Sistem depozita, popusta i bonusa dodelom VIP i članskih magnetnih kartica gostima
 
Sistem kartica podrazumeva da klijent može koristiti kartice kao sredstvo plaćanja. Takođe, sistem dozvoljava primanje kartica popusta i bonusa.

Personalna kartica klijenta integrisana je u funkciju kartica popusta, plaćanja i bonusa. Za svaku karticu za plaćanje ili grupu kartica možete odrediti visinu popusta koji će klijent dobiti kada plaća svoj račun. Za svaku pojedinačnu karticu za plaćanje moguće je položiti depozit koji će automatski biti korišćen prilikom plaćanja tom karticom. I ne samo to, za posebne klijente može se odobriti određeni kredit.

Kartice za plaćanje podržavaju i mogućnost obračuna bonusa. Bonus je određeni procenat ukupnog iznosa računa koji se prebacuje na račun personalne kartice kao depozit. Bonusi se koriste samo uz popuste, što znači da ukoliko je za izdatu karticu definisan popust - ta kartica se može koristiti i kao bonus kartica.

Osnovne funkcije

1.     Kreiranje svojstava novih kartica

2.     Menjanje svojstava već postojećih kartica

3.     Brisanje postojećih kartica

4.     Kreiranje rasporeda korišćenja kartica

5.     Dobijanje svih izveštaja i informacija vezanih za kartice kroz aplikaciju Reports.

Kompanija RKEEPER nudi svojim klijentima dizajniranje, potpunu izradu i štampu u punom koloru magnetnih kartica neophodnih za efikasno funkcionisanje svih objekata koji koriste aplikacije kartica za plaćanje. 

HOTEL
Shelter
 
Sveobuhvatna i potpuna automatizacija rada ugostiteljskih objekata sa smeštajnim i pratećim kapacitetima.

Opširnije: HOTEL

 

SPORTSKO-ZDRAVSTVENI CENTAR
Abonement

 

Univerzalni sistem za automatizaciju rada akvaparkova, SPA, fitnes klubova, bazena, rolerkostera i sportsko zdravstvenih kompleksa.

http://www.ucs.ru/products/abonement/

sportsko-zabavni centar

 

 

 

ZABAVNI PARK
Game-Keeper

 

Softversko-hardversko povezivanje opreme, bezgotovinskog sistema plaćanja i bonusa u industriji zabave
 
GameKeeper je softversko-hardverski sistem za kontrolu automata za igru u objektima zabavnog karaktera. Suštinska svrha ovog sistema je da zameni žetone magnetnim karticama i tako obezbedi kontrolu nad cenom igre u zavisnosti od tipa automata za igru, perioda dana, nedelje, sezone, i drugih stavki. Osim toga, sistem sadrži detaljnu statistiku o korišćenju opreme igraonice. Običan server za autorizaciju magnetnih kartica može biti korišćen u više zabavnih parkova istovremeno. Ovo pruža mogućnost kreiranja korporativnog lanca zabavnih klubova sa ujednačenim sistemom plaćanja.

Hardverski kompleks sadrži game kontrolere koji su instalirani na automatima, i interfejs kontrolere koji obezbeđuju komunikaciju između game kontrolera i računara. Sistem može lako biti proširen neograničenim brojem novih elemenata.

Game kontroleri se isporučuju zajedno sa LCD monitorom i čitačem magnetnih kartica, koji je instaliran na automatu za igru. Evidencija vremena provedenog u centrima za zabavu kao što su igrališta, diskoteke, karting i sl. koji su smešteni na teritoriji određenog objekta i zahtevaju kontrolu pristupa kroz rampu, realizuju se uz pomoć game kontrolera sa LCD monitorima priključenih na rampe.

Moguće je koristiti i cenovnik koji je baziran na vremenu korišćenja pojedinačnog uređaja. 

zabavni park

 

Vrh strane