KASA

KASA

KASA Cashier   Ubrzajte rad osoblja radom na touch-screen monitoru na kome su...

MENADŽER

MENADŽER

MENADŽER Manager   Program Menadžer se bavi kontrolom, statistikama i...

MAGACIN

MAGACIN

MAGACIN Store House   Potpuna automatizacija robno materijalnog poslovanja,...

ELEKTRONSKI MENI

ELEKTRONSKI MENI

ELEKTRONSKI MENI  Rk-Order   iPad kao elektronski meni pored informacija...

MOBILNI KONOBAR

MOBILNI KONOBAR

MOBILNI KONOBAR Mobile Waiter    iPod ili drugi džepni računar ubrzava...

DOSTAVA

DOSTAVA

DOSTAVA Delivery    Kompletno rešenje za automatizaciju poslovanja...

VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR Video Control   Uvid u realnom vremenu ili odloženi pregled...

KDS

KDS

KDS Kitchen Display System   Automatsko dostavljanje poruka iz sale u kuhinju...

HOTEL

HOTEL

HOTEL Shelter   Sveobuhvatna i potpuna automatizacija rada ugostiteljskih...

 • KASA

  KASA

 • MENADŽER

  MENADŽER

 • MAGACIN

  MAGACIN

 • ELEKTRONSKI MENI

  ELEKTRONSKI MENI

 • MOBILNI KONOBAR

  MOBILNI KONOBAR

 • DOSTAVA

  DOSTAVA

 • VIDEO NADZOR

  VIDEO NADZOR

 • KDS

  KDS

 • HOTEL

  HOTEL

 

O KOMPANIJI
    
     ''RKEEPER" d.o.o., Beograd, je deo svetskog sistema ''RKEEPER-UCS'' sa centralnom kompanijom u Moskvi, koja se bavi razvojem softvera isključivo za ugostiteljstvo. Kompanija je, posle višegodišnje pripreme, počela sa prvim instalacijama 1992 godine u Moskvi, a tim vrhunskih stručnjaka i dalje neprekidno radi na modernizaciji, dogradnji i usavršavanju sistema.
Višegodišnje iskustvo, veliki broj instalacija u velikom broju zemalja različitih privrednih, poreskih i tržišnih sistema, kao i povratne informacije sa specifičnim zahtevima doveli su sistem skoro do savršenstva i postavili ga u sam svetski vrh u ovoj oblasti.
Sveobuhvatnost, stabilnost, bezbednost, brzina, pouzdanost i jednostavnost korišćenja programa su osnovne ideje vodilje Kompanije.
Prosperitet i uspeh korisnika sistema R-keeper, dalji razvoj softvera i primena modernih tehnologija su osnovni ciljevi Kompanije.
Osim softverskog inženjeringa RKEEPER obezbeđuje svojim klijentima najsavremeniju opremu, izvodi kompletnu instalaciju hardversko-softverskog kompleksa, organizuje obuku osoblja, a nakon instalacije pruža kompletnu podršku softverskom delu, snabdeva potrošnom robom i obezbeđuje održavanje i servis opreme.

 

 O SISTEMU
 
     Sistem R-keeper je KLJUČNO I KONAČNO REŠENJE za uspešno poslovanje hotela, restorana, kafića, klubova, delivery i fast food prodaje, wellness-spa centara, banjskih i drugih stacionara, aqua parkova, bilijar klubova i sličnih igraonica, i drugih vidova ugostiteljsko-uslužnog poslovanja.
Sistem nudi rešenje kako za centralizovano poslovanje korporacijskog lanca objekata, tako i za pojedinačne male kafiće. Sistem je funkcionalan kako na lokalnom, tako i na regionalnom i globalnom nivou poslovanja.
     R-keeper je moderan, klijent-server, modularan, profesionalan sistem za restorane različitih načina usluživanja. Kao moćan instrument koji pruža sveobuhvatnu kontrolu proizvodnje, prodaje i naplate, savršen je asistent vlasnicima i menadžerima. Primena ''touch screen'' ekrana, bežičnih (PDA) terminala i ostale nove tehnologije omogućava postizanje vrhunskih rezultata u kombinovanju brzine rukovanja sa visokim nivoom pouzdanosti i izdržljivosti sistema. U isto vreme, garantovana je snažna zaštita podataka od bilo čijeg nedozvoljenog pristupa. Višefaktorne analize omogućavaju smanjenje troškova kako zbog efektivnog korišćenja robe tako i zbog optimalnog angažovanja zaposlenih. Statističke analize i izveštaji u realnom vremenu omogućavaju brzo otkrivanje pokušaja malverzacija od strane zaposlenih.
Sistem R-keeper unapređuje efikasnost i uvodi automatizovano i optimalno poslovanje.
Optimalan promet je omogućen povećanjem brzine i kvaliteta komunikacije i usluživanja čime se čuvaju stari gosti, a uvećava broj novih, zadovoljnih gostiju i njihova potrošnja.
Optimalna ušteda je obezbeđena kontrolom magacina i inventara i preciznim robno-materijalnim poslovanjem, organizovanjem i kontrolom rada personala, kao i boljim uvidom u finansije.
Optimalan profit se pored povećanjem prometa i uštede, postiže i profesionalnim menadžmentom i racionalizacijom poslovanja korišćenjem brojnih, detaljnih, lako razumljivih i brzo dostupnih izveštaja.
Bookmark and Share
Vrh strane