KASA

KASA

KASA Cashier   Ubrzajte rad osoblja radom na touch-screen monitoru na kome su...

MENADŽER

MENADŽER

MENADŽER Manager   Program Menadžer se bavi kontrolom, statistikama i...

MAGACIN

MAGACIN

MAGACIN Store House   Potpuna automatizacija robno materijalnog poslovanja,...

ELEKTRONSKI MENI

ELEKTRONSKI MENI

ELEKTRONSKI MENI  Rk-Order   iPad kao elektronski meni pored informacija...

MOBILNI KONOBAR

MOBILNI KONOBAR

MOBILNI KONOBAR Mobile Waiter    iPod ili drugi džepni računar ubrzava...

DOSTAVA

DOSTAVA

DOSTAVA Delivery    Kompletno rešenje za automatizaciju poslovanja...

VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR Video Control   Uvid u realnom vremenu ili odloženi pregled...

KDS

KDS

KDS Kitchen Display System   Automatsko dostavljanje poruka iz sale u kuhinju...

HOTEL

HOTEL

HOTEL Shelter   Sveobuhvatna i potpuna automatizacija rada ugostiteljskih...

 • KASA

  KASA

 • MENADŽER

  MENADŽER

 • MAGACIN

  MAGACIN

 • ELEKTRONSKI MENI

  ELEKTRONSKI MENI

 • MOBILNI KONOBAR

  MOBILNI KONOBAR

 • DOSTAVA

  DOSTAVA

 • VIDEO NADZOR

  VIDEO NADZOR

 • KDS

  KDS

 • HOTEL

  HOTEL

 

DOSTAVA
Delivery  

 

 • Integralni deo R-Keeper sistema za restoranski menadžment
 • Dizajniran za automatizaciju usluge dostave
 • Omogućava naručivanje proizvoda telefonom i održavanje kontrole nad celim procesom od proizvodnje do momenta kada je proizvod dostavljen klijentu
 • Upotrebljen u najvećim kompanijama za dostavu pica u Rusiji i inostranstvu  

DOSTAVA Delivery     Danas, usluga dostave gotove hrane postaje sve atraktivnija. Okolnosti dovode do potrebe automatizacije celog procesa, pri čemu porudžbine mogu biti preuzete telefonom, a proces proizvodnje potpuno kontrolisan sve do momenta kada je proizvod dostavljen klijentu.

     UCS Kompanija je spremna da ponudi Delivery softverski sistem, koji je posebno dizajniran da automatizuje proces proizvodnje i dostave proizvoda.

Sistem uljučuje sledeće module:

 

Menadžer modul

     Delivery softver je sastavni deo R-Keeper sistema. Osnovne stranice Delivery aplikacije kreirane su u R-Keeper editoru (meni, lista zaposlenih, načini plaćanja i ostale). Sve informacije o dostavljenim artiklima ulaze u R-Keeper izveštaje.

 

Operator modul

Glavna svrha operatora je da brzo primi telefonsku porudžbinu i prosledi je u proizvodnju Dispečerskom modulu.

     Ovaj zadatak se efikasno izvršava Delivery sistemom.Pri prijemu svake nove porudžbine, sistem zahteva detaljne informacije o klijentu. Ti podaci se dodatno koriste za naredno brzo aktiviranje tog klijenta iz baze podataka, kao i za izradu izveštaja i statistiku. Operator takođe unosi željeno vreme dostave, koje ne može biti manje od podešenog minimalnog vremena potrebnog za ukupno izvršenje.

 • Sistem izračunava vreme dostave, dodavanjem ukupnog vremena pripreme procenjenom vremenu putovanja uzimanjem u obzir lokacije određene od strane klijenta.
 • Integrisana mapa grada omogućava pronalaženje najbrže putanje do određene lokacije.
 • Sistem dozvoljava različite načine plaćanja. Opcija podešavanja popusta i bonusa čini sistem dodatno atraktivnim i lakim za korišćenje.

 

Dispečer modul

Ovajmodul omogućava kontrolu nad izvršenjem porudžbine.

DOSTAVA Delivery     Porudžbina dolazi do Dispečer modula, gde ostaje do slanja u proizvodnju u skladu sa automatski izračunatim vremenom. Ukoliko je potrebno, porudžbina može biti poslata proizvodnji ručno. Posle prosleđivanja porudžbine proizvodnji, sistem je razlaže prema vrstama proizvodnih procesa i vrši servisno štampanje naručenih proizvoda.

     Lak za korišćenje, grafički interfejs omogućava praćenje onih porudžbina koje su spremne za dostavu. Radi dostave porudžbine klijentu, operator određuje vozača (otpravnika) i štampa račun ukoliko je potrebno.

 • Štampač nalepnica omogućava štampanje nalepnica koje sadrže detalje o porudžbini. 

   Pored ostalih funkcija, dispečer je odgovoran za raspoređivanje vozača, štampanje računa, određivanje vremena dolaska vozača, označavanje izvršenja porudžbine i registrovanje klijentovog odbijanja prijema.

 

Ekspeditor modul

Ovo je poseban modul koji se koristi za raspodelu porudžbina među vozačima.

DOSTAVA Delivery     Ova aplikacija omogućava vozačima da izdvoje određene porudžbine i odštampaju račune bez pomoći dispečera. Posebne magnetne kartice obezbeđuju personalizovan pristup ovoj aplikaciji.

 
Izveštaji:

     Sistem uključuje sve potrebne izveštaje radi držanja pod sveobuhvatnom kontrolom celine rada, i izveštaje o usluzi dostave u pojedinostima.

 • Izveštaj o realizaciji porudžbina
 • Ukupan izveštaj po vozačima
 • Izveštaj o radnom vremenu vozača
 • Izveštaj o iznosima porudžbina po klijentima

  

Kol-centar modul

Kol-centar modul je dizajniran za raspoređivanje porudžbina između više restorana u okviru istog lanca.

     To se može izvršavati dvojako: putem e-mail-a i statične IP adrese. Osnovna prednost ovog modula je da može sprovesti uspešnu kontrolu nad poslatim i primljenim porukama o porudžbinama. Kol-centar je skrojen za preuzimanje porudžbina u okviru lanca deliveri kompanija. U ovom slučaju, porudžbine se preuzimaju u centralnoj kancelariji, gde operator popunjava obrazac naloga i šalje ga u proizvodnju restorana koji je najbliži klijentu. Dispečer prati putanju celokupnog procesa proizvodnje, od momenta slanja naloga proizvodnji sve do momenta dostave proizvoda klijentu.

Bookmark and Share
Vrh strane