KASA

KASA

KASA Cashier   Ubrzajte rad osoblja radom na touch-screen monitoru na kome su...

MENADŽER

MENADŽER

MENADŽER Manager   Program Menadžer se bavi kontrolom, statistikama i...

MAGACIN

MAGACIN

MAGACIN Store House   Potpuna automatizacija robno materijalnog poslovanja,...

ELEKTRONSKI MENI

ELEKTRONSKI MENI

ELEKTRONSKI MENI  Rk-Order   iPad kao elektronski meni pored informacija...

MOBILNI KONOBAR

MOBILNI KONOBAR

MOBILNI KONOBAR Mobile Waiter    iPod ili drugi džepni računar ubrzava...

DOSTAVA

DOSTAVA

DOSTAVA Delivery    Kompletno rešenje za automatizaciju poslovanja...

VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR Video Control   Uvid u realnom vremenu ili odloženi pregled...

KDS

KDS

KDS Kitchen Display System   Automatsko dostavljanje poruka iz sale u kuhinju...

HOTEL

HOTEL

HOTEL Shelter   Sveobuhvatna i potpuna automatizacija rada ugostiteljskih...

 • KASA

  KASA

 • MENADŽER

  MENADŽER

 • MAGACIN

  MAGACIN

 • ELEKTRONSKI MENI

  ELEKTRONSKI MENI

 • MOBILNI KONOBAR

  MOBILNI KONOBAR

 • DOSTAVA

  DOSTAVA

 • VIDEO NADZOR

  VIDEO NADZOR

 • KDS

  KDS

 • HOTEL

  HOTEL

 

MAGACIN
Store House

Ako želite da imate uvid u stanje magacina, planirate nabavku, da vidite koliko Vas košta određeno jelo, da imate uvid u dugovanja dobavljačima Store House je Magacinski program koji će Vam pomoći u svemu ovome. Rashodujte artikle sa stanja potpuno automatizovano uz korišćenje alternativnih sastojaka po FIFO metodi.Takođe svakodnevno možete štampati ili skladištiti na računaru sve dokumente potrebne za dalju knjigovodstvenu obradu (DPU, Lager Lista, Akt o Prodaji itd.)

Danas je upotreba specijalizovanog softvera u oblasti automatizacije magacina i robno-materijalnog poslovanja postala neophodna. StoreHouse računovodstveni sistem je jedan od najtraženijih softverskih proizvoda kompanije ''RKEEPER-UCS'' već duži niz godina, jer zaokružuje kompletnu kontrolu u sferi ugostiteljstva, i automatizovanim izveštajima zamenjuje ručno izračunavanje, čime znatno olakšava i ubrzava rad.

  Brojne i dragocene prednosti koje omogućava StoreHouse su:

MAGACIN stor house
MAGACIN stor house
 
 • StoreHouse koristi sopstvenu specijalizovanu bazu podataka, što omogućava veliku stabilnost i brzinu obrade informacija
 • Autorizovani pristup programu; fleksibilno administriranje pristupnih prava korisnika
 • Vođenje više skladišta i prodajnih mesta uz centralizovan pristup sistemu
 • Unošenje i skladištenje podataka za sve elemente uključene u proizvodnju: merne jedinice, dobavljače, valute, PDV stope itd.
 • Podešavanje forme izveštaja i izgleda štampanih izveštaja, dokumenata i spiskova prema potrebama korisnika
 • Automatizovano štampanje DPU obrasca (LIST DNEVNOG PROMETA UGOSTITELJA)
 • Automatsko importovanje podataka u StoreHouse i rashodovanje sastojaka potrošenih za pripremanje artikala prodatih kroz R-keeper
 • Potpuno automatizovano rashodovanje artikala na osnovu realizacije, uz mogućnost korišćenja alternativnih atikala i sastojaka po FIFO (First In First Out) metodu
 • Dokumentovanje tekuće aktive u robi upotrebom uobičajenih tipova dokumenata (prijemnice, otpremnice, fakture, dokumenta o internom prenosu, dokumenta o povraćaju i rashodovanju, itd.) i specijalizovanih tipova (dokumenti o kompletiranju, dekompletiranju itd.)
 • Kreiranje standardizovanih, operativnih i analitičkih izveštaja neophodnih za svaki nivo računovodstva: lager lista po maloprodajnim cenama, lager lista po ulaznim fakturama, lager lista po jedinicama mere, akt realizacije, kompletan spisak dobavljača i kupaca, itd.
 • Izveštaj o realizaciji po danima; formiranje izveštaja u nekoliko valuta uzimajući u obzir promene kursa
 • Izveštaj o kretanju proizvoda, kretanje grupa proizvoda kao i otpis neispravnih proizvoda
 • Automatska kalkulacija troškova u cenovnicima na bazi sistemskih dokumenata po FIFO (First In First Out) metodu
 • Kreiranje kalkulacija tehnoloških i tehničko-tehnoloških jelovnika
 • Više operacija sa poluproizvodima: kompletiranje, dekompletiranje, povratna kalkulacija itd.
 • Upotreba skenera i vaga prilikom popisa i štampanje blanko popisnih lista
Bookmark and Share
Vrh strane