KASA

KASA

KASA Cashier   Ubrzajte rad osoblja radom na touch-screen monitoru na kome su...

MENADŽER

MENADŽER

MENADŽER Manager   Program Menadžer se bavi kontrolom, statistikama i...

MAGACIN

MAGACIN

MAGACIN Store House   Potpuna automatizacija robno materijalnog poslovanja,...

ELEKTRONSKI MENI

ELEKTRONSKI MENI

ELEKTRONSKI MENI  Rk-Order   iPad kao elektronski meni pored informacija...

MOBILNI KONOBAR

MOBILNI KONOBAR

MOBILNI KONOBAR Mobile Waiter    iPod ili drugi džepni računar ubrzava...

DOSTAVA

DOSTAVA

DOSTAVA Delivery    Kompletno rešenje za automatizaciju poslovanja...

VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR Video Control   Uvid u realnom vremenu ili odloženi pregled...

KDS

KDS

KDS Kitchen Display System   Automatsko dostavljanje poruka iz sale u kuhinju...

HOTEL

HOTEL

HOTEL Shelter   Sveobuhvatna i potpuna automatizacija rada ugostiteljskih...

 • KASA

  KASA

 • MENADŽER

  MENADŽER

 • MAGACIN

  MAGACIN

 • ELEKTRONSKI MENI

  ELEKTRONSKI MENI

 • MOBILNI KONOBAR

  MOBILNI KONOBAR

 • DOSTAVA

  DOSTAVA

 • VIDEO NADZOR

  VIDEO NADZOR

 • KDS

  KDS

 • HOTEL

  HOTEL

 

RADNO VREME
Time Keeper

 

Kompletna i precizna obrada radnog vremena i ostalih podataka svih zaposlenih.
 
TimeKeeper je program za menadžment zaposlenih, koji Vam pomaže da efikasno upravljate informacijama o radnom vremenu i dužnostima, smanjite troškove i povećate ukupnu produktivnost.

TimeKeeper menja, do sada uglavnom iscrpljujuće, pisanje radnih detalja (podržavanje specijalnih potreba, upravljanje individualnim zahtevima, odlascima, upravljanje platama) u veoma jednostavan zadatak.

TimeKeeper takođe pomaže i u proveri provedenog vremena na radnom mestu. Pri dolasku zaposleni se registruju na terminalu sa svojim magnetnim karticama i tako informišu sistem o početku svog radnog vremena. Pri odlasku se na isti način odjavljuju.

Kompjuterski sistem beleži stvarno radno vreme što čini osnovu za obračun plata.


-Kreiranje grafikonskog ličnog radnog rasporeda za zaposlene i kategorizacija unošenjem podešenih ograničenja u obračun.
 

Obračun i planiranje radnog vremena

-Minimizacija prekovremenog rada.
-Automatski obračun prekida rada.
-Kreiranje grafikonskih personalno potrebnih radnih rasporeda po pozicijama (kategorijama) na bazi POS podataka.
-Registrovanje zaposlenih preko bilo koje radne stanice ili bilo kog posebnog uređaja unošenjem podešenih ograničenja u obračun.
-Slanje poruka zaposlenom u momentu njegovog/njenog registravanja.

Bookmark and Share
Vrh strane