KASA

KASA

KASA Cashier   Ubrzajte rad osoblja radom na touch-screen monitoru na kome su...

MENADŽER

MENADŽER

MENADŽER Manager   Program Menadžer se bavi kontrolom, statistikama i...

MAGACIN

MAGACIN

MAGACIN Store House   Potpuna automatizacija robno materijalnog poslovanja,...

ELEKTRONSKI MENI

ELEKTRONSKI MENI

ELEKTRONSKI MENI  Rk-Order   iPad kao elektronski meni pored informacija...

MOBILNI KONOBAR

MOBILNI KONOBAR

MOBILNI KONOBAR Mobile Waiter    iPod ili drugi džepni računar ubrzava...

DOSTAVA

DOSTAVA

DOSTAVA Delivery    Kompletno rešenje za automatizaciju poslovanja...

VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR Video Control   Uvid u realnom vremenu ili odloženi pregled...

KDS

KDS

KDS Kitchen Display System   Automatsko dostavljanje poruka iz sale u kuhinju...

HOTEL

HOTEL

HOTEL Shelter   Sveobuhvatna i potpuna automatizacija rada ugostiteljskih...

 • KASA

  KASA

 • MENADŽER

  MENADŽER

 • MAGACIN

  MAGACIN

 • ELEKTRONSKI MENI

  ELEKTRONSKI MENI

 • MOBILNI KONOBAR

  MOBILNI KONOBAR

 • DOSTAVA

  DOSTAVA

 • VIDEO NADZOR

  VIDEO NADZOR

 • KDS

  KDS

 • HOTEL

  HOTEL

 

VIDEO NADZOR
Video Control

  

 

 UCS Kompanija nudi novu koncepciju u oblasti video nadzora  okidač-događaja video nadzor sistem sa analizom rukovanja kešom koja pomaže efikasnom otkrivanju i sprečavanju zloupotreba od strane osoblja i detaljnu kontrolu njihovog rada, uključujući i naknadnu kontrolu.

Video nadzor u R-Keeper sistemu upoređuje svako rukovanje kešom sa odgovarajućim fragmentom video zapisa, čime omogućava kontrolu rada u  restoranskim salama i na kasi u realnom vremenu (on-line) kao i posle primopredaje pazara.

Sistem kontrole rukovanja kešom je pripremljen za integraciju rezulatata video nadzora u osnovni modul R-Keeper izveštaja. Koristeći uobičajeni  interfejs sistema korisnik dobija mogućnost da analizira važne prikupljene podatke sistema korišćenjem video fragmenata.Video nadzor se sastoji od hardverskog i softverskog dela.

Hardverski deo ostvaruje digitalni video i audio nadzor a softverski upoređuje tekstove o rukovanju kešom i aktivnosti restoranskog informacionog sistema sa video snimcima.

 U sklopu video nadzora mogu biti korišćene dostupne i pristupačne Internet kamere (IP-kamere). Za veću pouzdanost i automatizovan rad sistema video nadzora preporučljivo je koristiti eksterno skladištenje podataka. Snimljeni video fragmenti mogu biti čuvani i na nekoj mrežnoj bazi. 

 Kada je u on-line režimu sistem video nadzora omogućava gledanje u realnom vremenu, uvid u informacije sistema (lista svih radnji na kasi), u trenutne porudžbine, u predračune i plaćene račune. Radi praktičnosti možete koristiti različite šeme uz čiju pomoć će slike sa odabranog broja kamera biti istovremeno prikazane na ekranu. U on-line režimu prozor izveštaja se sastoji od tri polja: polje porudžbina, polje plaćenih računa, polje sistemskih informacija.

 Status porudžbina se štampa sa trenutno aktivnog on-line polja porudžbina, tako da je moguće imati uvid u rad sa tom porudžbinom: dodavanje ili brisanje artikala, podešavanje popusta itd. Posle odnošenja porudžbine polje porudžbina će biti ispražnjeno. Iz polja plaćnih računa svi plaćeni računi sa prikazanim kusurom i korišćenom valutom se štampaju u formi spiska. Sve radnje osoblja na kasi se štampaju iz polja sistemskih informacija. Radnje sa porudžbinama su – zaključenje, čuvanje, brisanje a radnje menadžera su – brisanje, prenos, pregled itd. Obojeni izgled svakog polja podešava korisnik samostalno.

 Off-line režim sistema video nadzora je integrisan u standardne R-Keeper izveštaje. Uz izveštaje o plaćanju, uz spisak računa i storniranih računa moguće je videti i odgovarajući video snimak.

 U spisku plaćenih računa uz svaki račun moguće je posmatrati i video fragment koji prikazuje kreiranje, izmenu, štampanje i zaključivanje porudžbine. Da bi se posmatrao video zapis dovoljno je koristiti kontekstualni meni uz izbor potrebne opcije.

 Moguće je posmatranje svakog izveštaja u sistemu video nadzora putem Interneta iz bilo kog mesta na svetu. Možete primati snimke sa umanjenim mogućnostima nego na kompjuteru i na mobilni telefon.

 

VIDEO NADZOR Kontrola šanka, kase, keša i ...

 

Bookmark and Share
Vrh strane