KASA

KASA

KASA Cashier   Ubrzajte rad osoblja radom na touch-screen monitoru na kome su...

MENADŽER

MENADŽER

MENADŽER Manager   Program Menadžer se bavi kontrolom, statistikama i...

MAGACIN

MAGACIN

MAGACIN Store House   Potpuna automatizacija robno materijalnog poslovanja,...

ELEKTRONSKI MENI

ELEKTRONSKI MENI

ELEKTRONSKI MENI  Rk-Order   iPad kao elektronski meni pored informacija...

MOBILNI KONOBAR

MOBILNI KONOBAR

MOBILNI KONOBAR Mobile Waiter    iPod ili drugi džepni računar ubrzava...

DOSTAVA

DOSTAVA

DOSTAVA Delivery    Kompletno rešenje za automatizaciju poslovanja...

VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR

VIDEO NADZOR Video Control   Uvid u realnom vremenu ili odloženi pregled...

KDS

KDS

KDS Kitchen Display System   Automatsko dostavljanje poruka iz sale u kuhinju...

HOTEL

HOTEL

HOTEL Shelter   Sveobuhvatna i potpuna automatizacija rada ugostiteljskih...

 • KASA

  KASA

 • MENADŽER

  MENADŽER

 • MAGACIN

  MAGACIN

 • ELEKTRONSKI MENI

  ELEKTRONSKI MENI

 • MOBILNI KONOBAR

  MOBILNI KONOBAR

 • DOSTAVA

  DOSTAVA

 • VIDEO NADZOR

  VIDEO NADZOR

 • KDS

  KDS

 • HOTEL

  HOTEL

 

ZABAVNI PARK
Game-Keeper

 

Softversko-hardversko povezivanje opreme, bezgotovinskog sistema plaćanja i bonusa u industriji zabave
 
GameKeeper je softversko-hardverski sistem za kontrolu automata za igru u objektima zabavnog karaktera. Suštinska svrha ovog sistema je da zameni žetone magnetnim karticama i tako obezbedi kontrolu nad cenom igre u zavisnosti od tipa automata za igru, perioda dana, nedelje, sezone, i drugih stavki. Osim toga, sistem sadrži detaljnu statistiku o korišćenju opreme igraonice. Običan server za autorizaciju magnetnih kartica može biti korišćen u više zabavnih parkova istovremeno. Ovo pruža mogućnost kreiranja korporativnog lanca zabavnih klubova sa ujednačenim sistemom plaćanja.

Hardverski kompleks sadrži game kontrolere koji su instalirani na automatima, i interfejs kontrolere koji obezbeđuju komunikaciju između game kontrolera i računara. Sistem može lako biti proširen neograničenim brojem novih elemenata.

Game kontroleri se isporučuju zajedno sa LCD monitorom i čitačem magnetnih kartica, koji je instaliran na automatu za igru. Evidencija vremena provedenog u centrima za zabavu kao što su igrališta, diskoteke, karting i sl. koji su smešteni na teritoriji određenog objekta i zahtevaju kontrolu pristupa kroz rampu, realizuju se uz pomoć game kontrolera sa LCD monitorima priključenih na rampe.

Moguće je koristiti i cenovnik koji je baziran na vremenu korišćenja pojedinačnog uređaja. 

zabavni park

 

Bookmark and Share
Vrh strane